Licencie

 

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

 
 

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

 
 

Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva

 

Licencia na prevádzkovanie technickej služby