Licencie

 

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

 

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

 
 

Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva

 

Licencia na prevádzkovanie technickej služby

 

Kontakt

SECURITY GUARD - SK s.r.o. Hronská č. 583/4
934 01 Levice
0907 616 313
0903 447 006
fredis@fredis.sk /// info@securityguard.sk