Licencie

 

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

 

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

 
 

Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva

 

 

Kontakt

SECURITY GUARD - SK fredis@fredis.sk