Poskytovanie právneho poradenstva

OBCHODNÉ PRÁVO

Poskytujeme právne poradenstvo, zastupovanie a právnu pomoc v oblasti:
- zmeny a výmaze zapísaných v Obchodnom registri.
 
 

PRÁVO NEHNUTElNOSTÍ

V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme nasledovné právne poradenstvo a zastupovanie:
- poradenstvo k zmluvám týkajúcich sa nehnuteľností - vytváranie, pripomienkovanie a kontrola zmlúv
- poradenstvo a zastupovanie v katastrálnom konaní

 

Kontakt

SECURITY GUARD - SK s.r.o. Hronská č. 583/4
934 01 Levice
0907 616 313
0903 447 006
fredis@fredis.sk /// info@securityguard.sk