Poskytovanie Administratívnoeho a ekonomického  poradenstva

OBCHODNÉ PRÁVO

Poskytujeme poradenstvo v oblasti:
kontrola a pripomienkovanie k zmenám a výmazom zapísaných v Obchodnom registri.
 
 

PRÁVO NEHNUTElNOSTÍ

V oblasti nehnuteľností poskytujeme nasledovné poradenstvo :
- poradenstvo k zmluvám týkajúcich sa nehnuteľností -  pripomienkovanie a kontrola zmlúv
- poradenstvo v katastrálnom konaní -  pripomienkovanie a kontrola zmlúv