Osobná ochrana

Poskytujeme Vám ochranu Vašej osoby

To znamená, že zodpovedáme za vašu bezpečnosť a za to, aby sa vám nič nestalo počas rôznych príležitostí. Môže ísť o ochranu vašej osoby počas pracovnej cesty, obchodných stretnutí, ochranu počas bežných dní, ochranu pri verejných vystúpeniach alebo o ochranu v rôznych krízových situáciách, keď máte obavy o vlastnú bezpečnosť.
 

Služby sú poskytované na základe licencie o poskytovaní strážnej služby

písm. c) ochrana osoby

  • zabezpečujeme ochranu osoby podľa potreby klienta, úroveň technického vybavenia a počet pracovníkov potrebných pre výkon služby konzultujeme s klientom, na základe problematiky objednávky
  • sprevádzanie klienta na obchodných stretnutiach
  • služby sú poskytované diskrétne, s čo najväčším ohľadom na súkromie a priestor chránenej osoby

písm. d) ochrana majetku a osoby pri preprave

  • zabezpečenie presunu klienta s chráneným majetkom z bodu A do bodu B, podľa potrieb objednávateľa
  • ochrana klienta pri pracovných cestách

 

Náš bezpečnostný pracovník musí spĺňať kritériá zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, predovšetkým však musí byť

  • bezúhonný
  • spoľahlivý
  • odborne a zdravotne spôsobilý
  • držiteľom zbrojného preukazu
  • fyzicky zdatný