Zabezpečenie kultúrno - spoločenských podujatí

Ochrana pri zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí

Spoločnosť SECURITY GUARD-SK, s.r.o. Vám poskytne vhodnú formu ochrany pre každú príležitosť, ktorá si vyžaduje prítomnosť pracovníkov bezpečnostnej služby.

Poskytneme Vám vysoko profesionálnu ochranu pri zabezpečení športových a kultúrnych podujatí, osláv, koncertov, obecných slávností a hodov. Prostredníctvom našich zamestnancov sa postaráme o ochranu Vášho majetku a taktiež o hladký priebeh podujatia.

Máme mnohoročné skúsenosti so zabezpečením verejných podujatí na ktorých sa vyžaduje udržiavanie poriadku, ochrana účinkujúcich, vyberanie vstupného či súčinnosť s usporiadateľskou službou.

V rámci verejných podujatí poskytujeme komplexný servis od spracovania bezpečnostnej anylýzy, inštaláciu bezpečnostných zariadení, poskytovanie pracovníkov ostrahy až po oprácie s finančnou hotovosťou a elimináciu nežiadúcich faktorov.

Zamestnanci podieľajúci sa na ochrane spĺňajú kvalifikačné požiadavky určené objednávateľom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, do práce prichádzajú riadne ustrojení, na žiadosť klienta a vo vzťahu k charakteru objednávky sú vhodne oblečení (oblek, košeľa, „kapsáče“), sú dostatočne technicky vybavení. Úroveň technického vybavenia, výstroje a výzbroje vyhodnocujeme vo vzťahu k danej objednávke.

V prípade potreby a na základe objednávky klienta zabezpečíme posilnenie výkonu ochrany dostatočným počtom zamestnancov
Objednané služby Vám poskytneme podľa Vašich požiadaviek, najmä včas, presne, v požadovanej kvalite a v medziach zákona tak, aby nedošlo k poškodeniu Vášho mena a Vašich klientov.

Bezpečnostná služba SECURITY GUARD-SK s.r.o. sa postará o komplexnú bezpečnosť každej akcie a klient sa môže plne venovať organizovaniu.