O nás

Kto sme?

Súkromná bezpečnostná služba SECURITY GUARD- SK s.r.o. bola založená v roku 2015 za účelom poskytovania bezpečnostných služieb, služieb obciam a iných špeciálnych služieb, ktoré poskytujeme v súlade s platným právnym poriadkom SR na základe získaných certifikátov a licencií udelených Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Nitre. Spoločnosť disponuje nadštandardným personálnym a technickým zázemímKomplexnosť a koncept našich služieb, ako i diskrétna ochrana všetkých informácií sú základnými zásadami našej spoločnosti.

Našim cieľom je vysoká spokojnosť zákazníka, preto vkladáme do našej práce maximum. Naše pôsobenie sa opiera o tri základné priority a to profesionalita, flexibilita a zákonnosťZodpovednosť je pre nás samozrejmosťou.

Čím sa zaoberáme?

Sme držiteľom licencií na strážnu službu a technickú službu. Svoju činnosť realizujeme po celom území Slovenska prostredníctvom svojich vyškolených pracovníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti bezpečnostnej problematiky.

Činnosti vo všetkých ponúkaných službách sa špecifikujú po obojstrannom zvážení potrieb a požiadaviek zmluvného partnera.

Čo poskytujeme:

 • Bezpečnostná služba
 • Technická služba
 • Osobná ochrana
 • Strážna služba
 • Zásahové vozidlá
 • Zabezpečenie športových podujatí
 • Zabezpečenie kultúrnych podujatí
 • Bezpečnostný doprovod
 • Bezpečnostná analýza
 • Vypracovanie bezpečnostného projektu
 • Montáž a servis alarmov
 • Montáž a servis kamerových systémov
 • Poskytovanie poradenskej služby v oblasti fyzickej bezpečnosti
 • Poskytovanie právneho poradenstva

Naša garancia

Zabezpečujeme výkon služby odborne spôsobilými zamestnancami s vybavením, nutným pre výkon fyzickej ochrany podľa zákona a vhodným ustrojením podľa požiadaviek klienta.

Zameriavame sa na kvalitný výber zamestnancov podieľajúcich sa na výkone ochrany vzhľadom k požiadavkám klienta.

Rázne, ale zároveň slušné a vysoko profesionálne vystupovaniefyzická zdatnosť a dlhodobé skúsenosti v oblasti bezpečnosti sú pre nás prioritou.

Naša spoločnosť disponuje poistnou zmluvou na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na zdraví a majetku v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi.

Obráťte sa na nás, radi Vám poradíme a cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma.

 

Pracovné zásady

Profesionalita

Otázka bezpečnosti sa často dotýka citlivých informácií, diskrétnosť a ochrana súkromia našich klientov je u nás na prvom mieste.

Zamestnanci našej spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou na všetky skutočnosti, ktoré súvisia s plnením pracovných úloh.

Presadzovanie záujmov našich klientov je cesta k úspešnej spolupráci.

Flexibilita

Efektívna ochrana vyžaduje neustále vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie, vnímanie zmeny okolností a operatívne riešenia problémov.

So zvyšujúcou sa mierou kriminality a zručnosťou páchateľov trestných činov je nevyhnutný technologický a technický pokrok bezpečnostných služieb, v opačnom prípade sa ochrana stáva neúčinnou.

Zákonnosť

Poskytovanie služieb ochrany osôb a majetku, pátranie po osobách a pátranie po veciach v súlade sú zákonom o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z.z.

Spolupráca s Policajným zborom Slovenskej republiky pri zabezpečovaní verejného poriadku, odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a dokazovaní v trestnom konaní.