Detektívna služba

Potrebujete vypátrať citlivé informácie?

Ste v situácii, kedy potrebujete zistiť, resp. vypátrať citlivé informácie? Využite naše detektívne služby. Ide o špeciálny typ služieb, ktoré sa týkajú získavania citlivých informácií o ľuďoch alebo majetku, alebo sa zameriava na hľadanie osoby. Táto služba sa vykonáva spravidla skrytou formou a z oblasti bezpečnostnej služby sa považuje za najcitlivejšiu, nakoľko sa pri jej výkone zasahuje do súkromia osôb. Lojalita a mlčanlivosť je pre nás samozrejmosťou, pri týchto typoch služieb toto pravidlo platí dvojnásobne. Detektívna služba podlieha prísnym pravidlám. Na výkon tejto služby nás oprávňuje získaná licencia pre poskytovanie detektívnych služieb. Na jej základe môžeme vykonávať nasledovné úkony.

Monitorovanie a hľadanie osoby

  • Hľadanie osoby – ide o hľadanie akejkoľvek osoby, ktorú potrebujete vypátrať. Môže ísť o strateného príbuzného, alebo dôležitého svedka. 
  • Hľadanie majetku – bol vám odcudzený majetok a potrebujete ho vypátrať? Potom ste na správnom mieste. V rámci našich služieb totiž ponúkame aj hľadanie majetku.
  • Monitorovanie činnosti osoby v uzatvorenom priestore alebo na uzavretom mieste – táto služba zahŕňa monitorovanie určitej osoby  na určitom mieste. Táto činnosť sa týka prevažne väčších obchodov i predajní a ich monitorovania. Spomínané monitorovanie slúži ako prevencia pred prípadným odcudzením tovaru. 
  • Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom – v prípade potreby vám vieme zabezpečiť, resp. získať rôzne druhy údajov, ktoré môžu byť skôr či neskôr využité v súdnom konaní. Ide o rôzne citlivé informácie, ktoré pre vás môžu slúžiť ako dôkaz pri súdnom pojednávaní alebo pri dokazovaní viny a podobne.
  • Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky 

Pracujeme na základe ustanovení a licencií

Ustanovenie § 4 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ).

Detektívna služba je najcitlivejším druhom bezpečnostnej služby, najmä pokiaľ ide o možnosť zásahu do osobnostných práv. Vykonáva sa spravidla skrytou formou. Jej podstatou je najmä hľadanie osoby alebo majetku a zisťovanie informácií rôzneho druhu. Detektívna činnosť zahŕňa aj monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, týka sa to najmä väčších obchodov a predajní za účelom ochrany tovaru pred odcudzením.

Na základe licencie sú poskytované nasledovné služby

písm. a) hľadanie osoby
písm. b) hľadanie majetku
písm. c) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
písm. d) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
písm. e) získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
písm. f) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky