Zabezpečenie športových podujatí

Zabezpečenie ochrany bezpečnosti účastníkov podujatia

V rámci našich služieb vám ponúkame zabezpečenie ochrany a bezpečnosti účastníkov podujatia,organizátorov podujatia a vášho majetku. Zabezpečíme, aby na vašom podujatí nedochádzalo k rôznym potýčkam a vyčíňaniu rôznych skupín ľudí, aby nedochádzalo k neoprávnenému vstupu na akciu a podobne a hlavne zodpovedáme za udržanie poriadku a bezpečnosti všetkých zúčastnených a na akcii. Zároveň zabezpečíme ochranu osobností, ktoré budú na vašej akcii vystupovať a podobne. 

Realizujete pod svojou záštitou športové, kultúrne či akékoľvek iné podujatie, na ktorom potrebujete zabezpečiť  poriadok a kontrolu? Potom ste na správnej adrese. Športové a kultúrne podujatia sú charakteristické tým, že na jednom  mieste sa v rovnakom čase stretne množstvo rôznych ľudí a tým pádom aj množstvo rôznych pováh. V takomto prípade môže dôjsť k rôznym neočakávaným situáciám. Niektoré sú dokonca až tak vážne, že ohrozujú účastníkov podujatia ale aj organizátora podujatia na zdraví alebo poškodzujú ich majetok. A nato, aby sa takéto situácie nevyskytovali, alebo aby boli zmrazené ešte len v zárodkoch sme tu my a naše služby. V rámci našich služieb vám ponúkame ochranu života a zdravia klienta, ochranu zamestnancov aj ochranu návštevníkov. Našou úlohou je zabezpečiť na akomkoľvek podujatí poriadok a ochranu zdravia i majetku účastníkov ale aj organizátorov či vlastníkov a ich zamestnancov. Pod našou taktovkou prebehne vaša akcia bezproblémovo v pokoji a bez zbytočných komplikácií. V našom tíme sú odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním rôznych športových i kultúrnych podujatí. Pri našej práci tiež využívame najmodernejšie technológie, takže sme pripravení na všetky typy situácií, ktoré sa môžu na podujatí vyskytnúť. K dispozícii máme aj ochrannú zásahovú službu, ktorá koná v skutočne mimoriadnych situáciách. S nami bude vaše podujatie bezpečné a plné príjemných zážitkov.