Strážna služba

Táto oblasť zahŕňa stráženie, resp. zabezpečenie ochrany vášho majetku – domu, budov, skladov a rôznych iných priestorov. Naša práca spočíva v tom, že  strážime dom v prípade keď ste na dovolenke, poskytujeme ochranu rôznych objektov a areálov pred nežiadúcimi návštevníkmi, vandalmi či zlodejmi. Môže ísť o dlhodobé alebo krátkodobé stráženie. Všetko závisí od dohody s klientom. Okrem toho zabezpečujeme ochranu majetku či osoby pri preprave. To znamená, že zabezpečujeme ochranu klienta i jeho majetku ak sa presúva z bodu A do bodu B. Pri našej práci vykonávame aj obhliadky a  zabezpečujeme aj monitorovanie objektov. Ak ide o dlhodobú ochranu objektov, využívame na zabezpečenie komplexnej ochrany systém alarmov, ktoré sú napojené na pult centrálnej ochrany. V prípade akéhokoľvek narušenia okamžite vysielame na miesto zásahové vozidlo s hliadkou. 

Ustanovenie § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ).

Na základe licencie sú poskytované nasledovné služby

písm. a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

 • ochrana majetku pri plánovaných spoločenských podujatiach
 • ochrana majetku pri mimoriadnych situáciách, kedy hrozí poškodenie alebo odcudzenie majetku (bola vám odcudzená kabelka s prístupovými kartami a kľúčmi od auta)
 • hliadkovacia a kontrolná činnosť, chránime domov v čase vašej dovolenky

písm. b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

 • dlhodobá ochrana objektov
 • krátkodobé stráženie podľa potreby
 • strážime firmy a objekty, vykonávame obchôdzky v strážených areáloch, kontrolujeme vozidlá vchádzajúce a vychádzajúce z objektu, ochrana pred vstupom nepovolaných osôb do objektu.
 • sprostredkujeme montáž a zabezpečenie ochrany objektu elektronickým zabezpečovacím systémom

písm. c) ochrana osoby

 • zabezpečujeme ochranu osoby podľa potreby klienta, úroveň technického vybavenia a počet pracovníkov potrebných pre výkon služby konzultujeme s klientom, na základe problematiky objednávky
 • služby sú poskytované diskrétne, s čo najväčším ohľadom na súkromie a priestor chránenej osoby

písm. d) ochrana majetku a osoby pri preprave

 • zabezpečenie presunu klienta s chráneným majetkom z bodu A do bodu B, podľa potrieb klienta
 • ochrana klienta pri pracovných cestách

písm. e) ochrana prepravy majetku a osoby

 • postaráme sa o sprevádzanie, monitoring a ochranu prepravy majetku nezávislým služobným vozidlom

písm. f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

písm. g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému

 • prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len “prevádzkovanie – zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému”)
 • napojenie objektov na PCO (pult centralizovanej ochrany)

písm. h) vypracúvanie plánu ochrany