Technická služba

Súkromná bezpečnostná služba SECURITY GUARD- SK s.r.o. poskytuje v rámci komplexných technických služieb vo sfére slaboprúdových systémov navrhnutie najvhodnejšej varianty zaistenia, inštalácie a neporuchovej funkčnosti bezpečnostného technického zariadenia v chránených objektoch. Tieto špecializované služby, pohotovostný servis a revízie sa realizujú odbornými pracovníkmi .

Ponuka odborných technických služieb

  • analýzu potrieb klienta
  • osobnú konzultáciu
  • zaistenie aktuálneho stavu
  • návrh optimálneho a okamžitého riešenia
  • technickú podporu pri realizácii
  • spoluprácu pri riešení možných problémov
  • špecifikáciu dodávky vrátane cenovej kalkulácie
  • konzultáciu a návrh na prepojenie s ostatnými inštalovanými systémami
  • kompletnú inštaláciu elektrotechnických a elektronických zariadení
  • kompletnú inštaláciu elektrotechnických a elektronických zariadení