Technická služba

Súkromná bezpečnostná služba SECURITY GUARD- SK s.r.o. poskytuje v rámci komplexných technických služieb vo sfére slaboprúdových systémov navrhnutie najvhodnejšej varianty zaistenia, inštalácie a neporuchovej funkčnosti bezpečnostného technického zariadenia v chránených objektoch. Tieto špecializované služby, pohotovostný servis a revízie sa realizujú odbornými pracovníkmi .

Ponuka odborných technických služieb

  • analýzu potrieb klienta
  • osobnú konzultáciu
  • zaistenie aktuálneho stavu
  • návrh optimálneho a okamžitého riešenia
  • technickú podporu pri realizácii
  • spoluprácu pri riešení možných problémov
  • špecifikáciu dodávky vrátane cenovej kalkulácie
  • konzultáciu a návrh na prepojenie s ostatnými inštalovanými systémami
  • kompletnú inštaláciu elektrotechnických a elektronických zariadení
  • kompletnú inštaláciu elektrotechnických a elektronických zariadení

 

Kontakt

SECURITY GUARD - SK s.r.o. Hronská č. 583/4
934 01 Levice
0907 616 313
0903 447 006
fredis@fredis.sk /// info@securityguard.sk